Ceník

Základní ceník

Chalupa Památka se pronajímá jako celek. Standardní doba ubytování je týden. Pokud je volno, je možné po domluvě využít ubytování i na prodloužený víkend nebo zkrácený pobyt. V hlavní letní sezóně (červenec, srpen) přijímáme rezervace pouze na týdenní pobyty.

Chalupa je připravena pro objednatele vždy mezi 16:00 až 18:00 hodinou, ukončení pobytů včetně předání je vždy do 10:00 hod., pokud nebude předem dohodnuto jinak. Prosíme tímto o dodržování uvedených časů, aby chalupa mohla být pro vás či další následující hosty nachystána – děkujeme. Upřesnění času příjezdu prosím zavolat vždy hodinu předem na tel. číslo 736 699 759.

Týden 23.000 Kč (sobota – sobota)
Víkend 10.400 Kč (pátek – neděle)
Zkrácený pobyt 4.400 Kč / noc (např. středa až neděle, tj. 4 x 4.400 Kč)
Jedna noc 5.400 Kč

Ceny platné od 1.1.2018. V ceně zahrnuto DPH, energie, parkování, vybavení, povlečení a závěrečný úklid. internet (WI-FI), dřevo do kamen, poplatek obci dle místní vyhlášky.

Dárková poukázka

Přemýšlíte nad dárkem pro své blízké? Zvolte dárkových certifikát, u nějž si můžete navolit na kolik nocí. Kontaktujte nás a my Vám poukázku zašleme.

Způsob objednávání a placení

Podpisem objednávky a zaplacením zálohy vzniká zákazníkovi nárok na rezervaci objednaných služeb za stanovené ceny. Na základě objednávky budou zaslány platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol) pro bezhotovostní úhradu. Splatnost zálohy je 10 dnů od potvrzení objednávky ubytování. Záloha je stanovena ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb. Doplatek za pobyt uhradí zákazník nejpozději 30 dnů před termínem zahájení pobytu. Provozovatel má právo požadovat při nástupu od klienta při zahájení pronájmu složení kauce ve výši 1000,- Kč na případně způsobené škody. Na
částku vystaví majitel příjmový doklad a při ukončení pronájmu kauci vrací nebo vyúčtuje klientovi.

Stornovací podmínky

Uhrazením zálohy na pobyt souhlasí klient s výše uvedenými rezervačními a stornovacími podmínkami (včetně stornovacích poplatků). Zrušení rezervace ze strany objednatele musí být provedeno písemně, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě se považuje smluvní vztah za ukončený a objednatel má právo na vrácení poměrné části zaplacené zálohy, snížené o storno poplatek v závislosti na termínu zrušení rezervace.

30 dní a více před nástupem storno poplatek 0 % z ceny pobytu
29 až 15 dní před nástupem storno poplatek 50 % z ceny pobytu
14 a méně dní před nástupem storno poplatek  100 % z ceny pobytu

Covid 19 – zálohu vracíme!

V případě uzavření provozu z rozhodnutí vlády, anebo při onemocnění Covidem, prokázání této nemoci, písemně od lékaře či nemocnice. Zálohu, vracíme celou. V jiném případě, platí storno podmínky, 

Zálohová platba za rezervaci snížená o storno poplatek bude objednateli vrácena na účet do 10 pracovních dní. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo majiteli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. Storno je třeba zaslat písemnou formou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Pojištění

V cenách služeb zprostředkovaných poskytovatelem není obsaženo pojištění a zákazníci využívají těchto služeb na vlastní odpovědnost.

Osobní data zákazníka

Zákazník podpisem objednávky potvrzuje svůj souhlas s uložením jeho osobních dat v databázi poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k interním účelům týkajících se zakázek zákazníka.